ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Η έξαρση της εγκληματικότητας στην εποχή μας φαίνεται από τα αυξανόμενα κρούσματα εγκληματικών ενεργειών, από την ποικιλομορφία τους και από την εξειδικευμένη πλέον γνώση που διαθέτουν οι δράστες. Όσοι, επομένως, έχουν ως επαγγελματικό έργο τη διαχείριση και αντιμετώπιση εγκληματικών υποθέσεων, δεν μπορούν να μη συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του σύγχρονου προσώπου της εγκληματικής πραγματικότητας. Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων, ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ είναι αυτός που καλείται να διαθέτει τα αναγκαία εκείνα εφόδια, που θα τον βοηθούν να κατανοεί, να αποκωδικοποιεί και να αντιμετωπίζει τις οποιεσδήποτε περιστάσεις. Χρειάζεται συνεχή ενημέρωση, εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάλληλη τεχνική κατάρτιση, αν θέλει ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ να είναι επαγγελματίας άξιος και αποτελεσματικός.

Άλλες μέθοδοι, θα λέγαμε παραδοσιακές και προβλέψιμες, περιέγραφαν το έργο του ιδιωτικού ντετέκτιβ του παρελθόντος και άλλες είναι αυτές που καλείται να εφαρμόζει ο σύγχρονος ιδιωτικός ερευνητής. Οι ίδιες οι απαιτήσεις που συνεπάγεται η φύση της εγκληματικότητας στην εποχή μας επιβάλλουν τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των ερευνητικών μεθόδων με ειδικές τεχνικές γνώσεις. Υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια που εμβαθύνουν στην επεξεργασία των πληροφοριών και στις αναλύσεις DNA, ψηφιακών πειστηρίων και άλλων ιχνών, στοιχεία απαραίτητα στη μελέτη πολλών περιπτώσεων. Η επιμόρφωση σ’ αυτά τα εργαστήρια και η εξοικείωση του ιδιωτικού ντετέκτιβ με το περιεχόμενό τους κρίνεται υποστηρικτική έως επιβεβλημένη, αν θέλει να εγγυάται την επιτυχία στις υποθέσεις  που καλείται να φέρει σε πέρας.

Η επιμόρφωση και η ανελλιπής εκπαίδευση στο χώρο της εγκληματολογίας και, ειδικότερα, της έρευνας του εγκλήματος και των πιθανών σύγχρονων παραμέτρων της μπορεί να καθορίσει την επαγγελματική επιτυχία ενός Ντετέκτιβ. Τα οποιαδήποτε εφόδια αποκτά σε συνδυασμό με την εμπειρία, που αναπόφευκτα από το πλήθος των ανειλημμένων υποθέσεων κουβαλά, τον θωρακίζουν με κριτική ικανότητα και τον καταξιώνουν στον επαγγελματικό του χώρο. Στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης συγκαταλέγεται και ο χειρισμός των βάσεων δεδομένων, η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας και του πλήθους των δυνατοτήτων που αυτή συνεπάγεται.

Εκτός, όμως, από τη θητεία του στην εκπαίδευση της έρευνας του εγκλήματος, ένας ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ καλείται να πληροί και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα νομοθετικά όρια και τους κανονισμούς, καθώς ο Νόμος, το Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζουν το επαγγελματικό πλαίσιο της δράσης του. Παράλληλα, στους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει επικοινωνώντας με κάθε τύπο ανθρώπου και προσπαθώντας να συλλέξει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, δεν μπορεί να μη διακρίνεται για τις άριστες επικοινωνιακές του δεξιότητες. Άλλες φορές η διάκριση, άλλες φορές η διαίσθηση και το ένστικτο, όπως και να ’χει, εκείνος καλείται να προσαρμόζεται στις ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, να συνδυάζει στοιχεία, να ανακαλύπτει απόκρυφες πτυχές και να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές προσδοκίες που ορίζει η κάθε περίπτωση.

Αν κάτι διαφοροποιεί το άριστο από το μέτριο στην περίπτωση του ιδιωτικού ντετέκτιβ, αυτό είναι ένας συνδυασμός τυπικών προσόντων, προσωπικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Όσο σταθερή επιδίωξη του συνιστά η υψηλή απόδοση στο έργο του, τόσο η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτισή του οφείλουν να είναι σταθερός στόχος. Όσο πιο ψηλά βάζει τον πήχη των επαγγελματικών του επιδιώξεων, τόσο η εκπαίδευση και η ενημέρωσή του πρέπει να είναι αδιάλειπτες.  Από τη μια, η ατομική προσπάθεια της αυτομόρφωσης και της επαγγελματικής βελτίωσης και, από την άλλη, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με άλλους ιδιωτικούς ντετέκτιβ, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Στις παραμέτρους, τέλος, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο του ιδιωτικού ντετέκτιβ θα πρέπει να προστεθεί η ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης και οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να ανατρέψουν θετικά ή αρνητικά μια υπόθεση.

Advertisements